KEA:n ehdokkaat OAJ:n valtuustovaaleissa

KEA:n ehdokkaat OAJ:n valtuustovaaleissa


Juha Makkonen

Takana yli 10 vuotta opetusalalla – kokemusta opettajan ja esimiehen töistä. Monipuolisista tehtävistä kertynyt kokemus auttaa suhtautumaan OAJ:n toimintaan ja valtuustotyöskentelyyn laaja-alaisesti ja eri näkökulmia huomioiden. Kahden valtuustokauden aikana olen pitänyt puheenvuoroja muun muassa työhyvinvoinnista, koulutuksen rahoituksesta ja koulutuksen digitalisoinnista. Tiedän miten asioita edistetään ja haluan myötävaikuttaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen positiivisella otteella.

Positiivinen asenne, toisten kuunteleminen ja luottamus ratkaisee – niin työpaikan asioiden edistämisessä kuin OAJ:ssa tehtävässä vaikuttamistyössä.


Markku Ollila

Olen Palmgren-konservatorion rehtori Porista. OAJ:n tehtävissä olen toiminut vuodesta 2005 alkaen; paikallisella tasolla oman oppilaitoksen luottamusmiehenä sekä opettajayhdistyksen aktiivina, valtakunnallisella tasolla SMOL:n hallituksessa, sekä nyt päättyvällä valtuustokaudella OAJ -valtuutettuna. Edellisten lisäksi olen nykyisen yhdistykseni, KEA ry:n perustajajäsen.

OAJ on pystynyt säilyttämään hyvän aseman neuvottelukentällä, vaikka julkisen talouden sopeuttaminen on tuonut opetusalan edunvalvontatyöhön haasteita ja saavutettuja etuja on jouduttu luovuttamaan. Koulutuspolitiikan saralla OAJ on osoittanut vahvuutensa ja saavuttanut arvostusta päättäjissä.

Tulevalla valtuustokaudella OAJ:n yksi tärkeimpiä tavoitteita on saada työaikajärjestelmä vastaamaan nykyistä opetusalan työnkuvaa. Vuosityöaikakokeiluista on syytä päästä vakiintuneisiin käytänteisiin, sillä

ammatillisen koulutuskentän työtehtäviä ei kyetä opetusvelvollisuustyöajalla toteuttamaan.

Olen valmis antamaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoni OAJ:n ja OAO:n käyttöön.

Arvona aitous – arvossa ammattitaito


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *